Bestuur

(Interim) Voorzitter: Hans Weerdenburg (06-30483371,hanswee@kpnmail.nl)
Secretaris: Ben van Baren (030-6884445, bvbaren@caiway.nl)
Penningmeester: Jos Bakker (06-36539917,josm.bakker@hetnet.nl)
Jeugdcoördinator: Jos Visser (06-41386062, jjmvisser@gmail.com)

Algemeen e-mailadres:   hetkasteelsv@gmail.com

Website: https://schaken-IJsselstein.nl